Huyền Thoại Việt tổ chức chương Trình TEAM WORK – TEAM BUILDING – GALA – BƠI LỘI cho Công ty LG vào ngày 08/09 – 08 – 2013. Với kinh nghiệm tổ chức Huyền Thoại Việt đã mang đến cho các thành viên tham gia một chương trình ấn tượng, khó quên tại biển Lăng Cô.

Một vài hình ảnh của chương trình:

teambuildingctylg Công ty LG

teambuilding11 Công ty LG

teambuilding3 Công ty LG

teambuildinglangco11 Công ty LG

teambuildingdanangmykhe32 Công ty LG

teambuildingctylg1 Công ty LG