Công Ty Ứng Dụng Khoa Học Kĩ Thuật Nông Ngiệp Việt Nam Gia Lai & KonTum đã đến tham Quan Đà Nẵng vào ngày 24/09/2013 ,Huyền Thoại Việt đã tổ chức đêm  Gala Dinner tạo kỷ niệm “Ấn Tượng Khó Quên” cho đoàn.

GalaDinner2 Công ty ứng dụng khoa học nông nghiệp Việt Nam

 

GalaDinner5 Công ty ứng dụng khoa học nông nghiệp Việt Nam

GalaDinner1 Công ty ứng dụng khoa học nông nghiệp Việt Nam