1
Bạn cần hỗ trợ?

viet.htv@huyenthoaiviet.com

Kiến thức

Kiến thức về Teambuilding

6 BƯỚC ĐỂ CÓ 1 CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING THÀNH CÔNG

Tổ chức Team Building được biết đến là một hoạt động mô phỏng thực tế. Dạng hoạt động này giúp mỗi người khi tham gia có thể hình dung được trên những hoạt động mà mình đã tham gia. Hiện nay phong trào Team building đã hình thành tại Việt Nam ở các thành phố lớn…