1
Bạn cần hỗ trợ?

viet.htv@huyenthoaiviet.com

Dự án

Dự án Team building đã thực hiện

Teambuilding Quân Đội NAL & EST ROUGE

Một doanh nghiệp muốn pháp triển vững mạnh, lan tỏa thương hiệu cần có một lãnh đạo có tầm nhìn, các quản lí tài năng và đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, hướng theo tầm nhìn của Nhà lãnh đạo.

Chương trình Team building Quân đội là giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết một phần vấn đề đó.

Team building Quân đội là nơi khách hàng được hóa thân thành những chiến sĩ tinh nhuệ, cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ mang tính thử thách đối với từng cá nhân nhưng phù hợp với tập thể.

Đặc điểm của chương trình Team building Quân đội là tinh thần không ngại khó khăn, trên dưới đồng lòng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, "thắng không kiêu, bại không nản".

Team building Quân đội đòi hỏi sự kỷ luật trong đội ngũ, khả năng lãnh đạo của người chỉ huy, kết hợp và phát huy hài hòa điểm mạnh của từng thành viên; các tham mưu luôn tư duy sáng tạo, đóng góp phương án giải quyết nhiệm vụ; và sự đoàn kết của từng đội viên cùng nhau hiện thực hóa kế quả của đội.

Cuối cùng, Team building Quân đội là sự lồng ghép một cách tinh tế các thông điệp, cốt lõi của đội ngũ Ban lãnh đạo gửi đến toàn thể nhân viên.

Để hiểu hơn về loại hình này hoặc để được tư vấn chuyên sâu hơn về các chương trình Teambuilding cho công ty mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin: 

Mr. Việt - 0903.852.195 

Email: viet.htv@huyenthoaiviet.com