1
Bạn cần hỗ trợ?

viet.htv@huyenthoaiviet.com

Teambuilding

Kiến thức về Teambuilding

Thuần túy

Là hình thức Team Building phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay.Thường đi kèm với những chuyến Outing, du lịch của công ty và mang tính chất giải trí, thư giản

Kiến thức khác