Quân Đội | First Real

Một concept mới cho một chương trình teambuilding có nhiều ý nghĩa mang màu sắc quân đội. Một chương trình huấn luyện cá nhân, tập thể bằng tính kỉ luật vào một môi trường như quân đội.   Hoạt động đưa người chơi đưa vào một môi trường mới, có sự đoàn kết, kế vai sát…

Quân Đội | NAL & EST ROUGE

Một doanh nghiệp muốn pháp triển vững mạnh, lan tỏa thương hiệu cần có một lãnh đạo có tầm nhìn, các quản lí tài năng và đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, hướng theo tầm nhìn của Nhà lãnh đạo. Chương trình Team building Quân đội là giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết một phần vấn…